ZWROTY

Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1.   Klientowi, będącego naszym klientem, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie (wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta). 

2.    Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

3.    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

·         * towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb

4.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar wraz z dowodem zakupu (paragon)  i wypełnionym formularzem zwrotu należy wysłać na poniższy adres: 

Natalia Klakla „Babyeco”

Ul. Łąkowa 15

96-230 Biała Rawska

5.      Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,  zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.      Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

REKLAMACJE

Dokładamy wszelkich starań, aby produkty wysyłane do Państwa nie posiadały żadnych wad. Jeżeli jednak zakupiony towar nie spełnia Państwa oczekiwań, mogą go Państwo zareklamować.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: pisemnie na adres: ul. Łąkowa 15 96-230 Biała Rawska lub w formie elektronicznej na adres:  biuro@babyeco.pl

Zalecamy podanie w opisie reklamacji, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Prosimy odesłać reklamowany produkt wraz z oryginałem paragonu na adres:

Natalia Klakla „BabyEco”

Ul. Łąkowa 15

96-230 Biała Rawska

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. Poinformujemy Państwa e-mailem lub telefonicznie o sposobie jej rozwiązania. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, wymienimy wadliwy produkt na wolny od wad lub usuniemy wadę.